TIBBİ MÜMESSİLLİK


Eğitim Ücreti: 1200,00 TL
(Sınav ve Harç Ücretleri Dahil)

Ön Kayıt Formu (SENİ ARAYALIM)

Mesai saatleri içerisinde meslek ve eğitim danışmanlarımız sizi arayacaklar

Tıbbi Mümessillik Kursu Sertifika Programımız kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
•    1.Hafta
o    Tıbbi Mümessil
    Tıbbi Mümessilliğe Giriş
    Tıbbi Mümessilliğin Tarihçesi
    Tıbbi Mümessillerin Görevleri
    Tıbbi Mümessillerin İlaç Firmaları ile Olan Çalışmaları
o    İlaç Sanayinin Kuruluşu
    Dünya İlaç Sanayisi
    Ülkemizde İlaç Sanayimizin Kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası İlaç Sanayimiz
    Yabancı ilaç Sektörünün Ülkemize Girişi
    Türkiye ilaç İşverenleri Endüstrisinin Kurulması, İşleyişi ve ilaç Sektöründe Yaptığı Hizmetler
    2000'Ii Yıllarda İlaç Sanayimizin Dünyadaki Yeri
o    İlaç Terminolojisi
    İlaç Sektöründe En Çok Kullanılan Terimler
    İlaçta Kullanılan Kısaltmalar
o    Temel Anatomi
    İnsan Anatomisine Giriş
    Kemikler hakkında genel bilgi
    Eklemler hakkında genel bilgi
    Kaslar hakkında genel bilgi
    Hareket Sistemi
    Solunum Sistemi
    Dolaşım Sistemi
    Sindirim Sistemi
    Üriner Sistem
    Genital Sistem
    Endokrin Sistem
    Sinir Sistemi
    Santral Sinir Sistemi
    Deri
•    2.Hafta
o    Genel Farmakoloji
    Farmokoloji Temel Kavramları
    Onotom Sinir Sistemi İlaçları
    Santral Sinir Sistemi İlaçları
    Kardiyovasküler Sistem İlaçları
    Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
o    Eczacılıkta Kullanılan Temel Malzemeler
o    Eczacılıkta Kullanılan Preparatlar
o    İlaç Terminolojisi
    Biyokimyasal Terminolojiler
    İlaç Sanayi Terminolojisi (Sektörel Terminoloji)
    Eczacılık Terminolojisi
•    3.Hafta
o    Tıbbi Etik
    Tıp Etiğinin Temel Kavramları
    Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
    Tıp Etiği Kuralları (Dürüstlük, Sır Saklama, Mahremiyet, Saygı) ve Biyoetik
    Hasta Hakları
    İlaçla ilgili Yasa ve Bildirgeler
    İlaç Üretiminde Etik Değerler
    Hekim - Eczacı - Tıbbi Mümessil İlişkilerinde Etik Değerler ve Deontoloji
o    Dünya İlaç Sanayi
    İlaç Sanayinin Başlaması ve Dünyada İlacın Geçirdiği Evreler
    İlaç Sanayinin Bugünkü Durumu
o    Türk İlaç Sektörünün Dünya İlaç Sektöründeki Yeri
    Dünya ve Türk İlaç Sektörünün Karşılaştırılması
    Ülkemizin İlaç İthalat ve İhracatı
    Ülkemiz ilaç Fabrikaları
o    Genel Farmakoloji
    Histamin ve Antihistaminikler
    Sindirim Sistemi İlaçları
    Vitaminler
    Endokrin ve Metabolik Sistemlere Etkili İlaçlar
    Diüretikler ve Su Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar
o    Zaman Yönetimi
    Zaman Kavramı
    Zamanı Sınırlama
    Zamanı Kullanma
•    4.Hafta
o    İlacın Evrimi
    İlacın Fabrikada imalat Planı
    İlacın Fabrikada Ambalajlanması
    İlacın Fabrikadan Depolara Satışı
    İlacın Depolardan Eczanelere Verilisi
    İlacın Eczanelerden Halka Sunumu
    Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği, Temel Yasa ve Yönetmelikler, Eczacılıkla İlgili Yasa ve Mevzuatla İlgili Yönetmelikler
o    Hekim ve Eczacı Ziyareti
    Hareket Olgusu
    Dinleme ve Cevap Verme
    Konuşmanın Sonuçlandırılması
o    Beden Dili
    Hareketlerin Kontrolü
    Hareketlerin Ne Anlama Geldiği
    Hareketlerin Sonuca Etkisi
o    İletişim Teknikleri
    Kurum İçi İletişim Teknikleri
    Ziyaret Esnasında İletişim Teknikleri
o    İlaç Sektöründe Satış Teknikleri
    Depolara Satış
    Eczanelere Satış
    Hastanelere Satış
o    Genel Farmakoloji
    Antibiyotikler
    Antiseptikler
    Antiparaziter İlaçlar
    Antikanser İlaçlar
    Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide Kullanılan İlaçlar
•    5. Hafta
o    Genel Farmakoloji
    Radyolojik Taramada Kullanılan Kontrast Maddeler
    Akut Zehirlenmelerinde Önlemler
    İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
o    Fizyopatoloji Ve Farmosotik Teknolojiyle İlgili Temel Kavramlar (Dozaj)
o    GMP ( İyi Üretim Uygulamaları)
o    İlaçların Sınıflandırılması
o    İlaç Etkileşimleri
o    İlaçların Uygulama Yolları
o    İlaçların Emilim, Dağılım, Metobolizma ve Atılımları
•    6.Hafta
o    Eşdeğer İlaçların Sosyal Ve Ekonomik Faydaları
o    Eşdeğer İlaçlara Yönelik Düzenlemeler
o    Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı İlaç Ham Maddelerinin Tanımı ve Temel Bilgiler
o    Ülke Genelinde İlaç Firmalarının Çalışma Düzeni
o    Yurt Dışı Kaynaklı İlaç Sektörünün Tanıtılması
•    7. Hafta
o    Sağlık Psikolojisi
    Pratik Uygulamalar (Sınıfta)
    Pratik uygulamalar (Eczanelerde)
    Pratik uygulamalar (Hastanelerde)
    Pratik Uygulamalar (Kliniklerde)
    Pratik Uygulamalar (Serbest Hekimlere)

Kariyer Gelişim Merkezi 0850 532 6564
Copyright © 2018 Kariyer Gelişim Merkezi Hakları Tamamen Saklıdır.